altuns0y
3 Takipçi | 7 Takip
18 01 2013

GÜZEL DUYGULAR UYANIYOR!

GÜZEL DUYGULAR UYANIYOR! | görsel 1

BAHÇENİZİN SİZDE GÜZEL DUYGULAR UYANDIRMASI İÇİN NELER YAPABİLECEĞİNİZİ KEŞFETMEYE NE DERSİNİZ? Bahçe tasarımında doğrular olduğu gibi yanlışlar da vardır elbet. Yapılan doğru işler ya da hatalar sonucunda bulunduğunuz bahçe sizde iyi ve kötü duygular uyandırır. Mesela akıcı çizgilerden oluşan bir bahçe içinde, düzenli sirkülasyonu sağlanmış ve aynı zamanda göze hoş görünen yumuşak çizgiler olduğunu hayal edin. Lavantalarla Berberislerin birbirine karıştığı, salkım söğütün gölge yaptığı bir bahçe... Bu tasvire göre bu bahçede ışığın doğru kullanımıyla rahatlatıcı bir etki oluşur. Bu tasarıma ayrıca kaskatlardan akan suyun dinlendirici etkisine eşlik eden kuş seslerini de eklediniz mi değmeyin keyfinize! Tasarımı tamamlayan pastel tonlar sayesinde hissettiğiniz duygu kuşkusuz huzurdur. Sevinç uyandırıcı bir mekan oluşturmak içinse coşkun sesli, gürül gürül akan akarsu sesi, hemen yanında bitmiş fundalarla Pittosporumlar gerekir. Renk kullanımında belirli kontrastlardan kaçınılmalıdır. Bunların aksine, düzensiz bir bahçede olduğunuzu düşünün. Formsuz bitkiler, kurumuş ağaçlar bakımsız sert zemin... Karışık kompozisyonlu, renk uyumsuzluğunun olduğu karanlık mekanlar huzursuzluk duygusu hissettirir. Bunun için bahçede tasarım detayları, renk kullanımı, bunları tamamlayıcı öğeler oldukça önemlidir. Bu ay, sizi neşelendirecek bahçe tasarım fikirleri öneriyorum. Yenilikleri listenize ekleyin ve huzur veren, sevindiren mekanlara imza atın. ( Kaynak: www.evbahce.com.tr )... Devamı

13 12 2012

PEYZAJ MİMARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN UNSURLAR

  PEYZAJ MİMARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN UNSURLAR Sağdakinin, soldakinin ne söylediğine bakma. Dünyadaki bütün diğer “iş”ler gibi, eğer seviyorsan “peyzaj mimarlığı” dünyanın en güzel ve eğlenceli mesleğidir. Bizimki gibi mesleklerde sabahlama çok olur. Aklında olsun; ikinci kahveden sonrası seni uyandırmaz, zombiye çevirir. “Okumuş bahçevan” şakalarına gülüp geç. Tepki verdikçe seni kızdırmak isteyenleri mutlu eder, bu etiketi daha çok üzerine yapıştırırsın. Kaldı ki bu şaka çok da mesnetsiz değildir. Mezun olunca görerek öğreneceğin üzere; iş hayatındaki meslektaşlarımızın genişçe bir bölümü (yıllarca deneyim sahibi de olsa, akademik titrleri de olsa) ancak o mertebeye kadar yükselebilmiştir. “İşte biz iyiyiz de, mesleğimiz tanınmıyor. Aslında bir tanınsa…” kabilinden “ah”lanıp, “vah”lananların içinde bulunma. Bu ağlaklar korosu meslektaşları bir “ezikler ordusu” gibi göstermekten başka işe yaramaz. Mesleğin tanınmadığından şikayetçiysen, tanıtmak için bir şey yap, ya da yapanın yanında ol. Meslek hayatında göreceksin ki, aslında meslek hiç de tanınmıyor sayılmaz, ama bazıları öyle kötü işlerle tanıtmışlar ki “proje çizemeyen “sözde” mimar”lar olduğumuzu zanneden genişçe bir kitle oluşmuş ve bunlar bizimle çalışmayı bırak, gerçek çalışma alanlarımızdan bile habersizler. Hiçbir şey yapamazsan en azından sen işini iyi yap. Her türlü ağlamaktan iyidir. Mesleğin kadar Türkçe’yi de iyi öğren, iyi kullan. Dilini korumak okumuş adam olmanın getirdiği bir çeşit “vatan borcudur&rd... Devamı

08 12 2012

Peyzaj Bitkilerinin İnsan Üzerinde Etkileri

  Insanoğlu varoluşundan günümüze kadar, tabiatın içinde onun bir parçası olarak yaşamını sürdürmektedir.İnsan ve onun meydana getirdiği sosyal topluluk, yaşamının her döneminde çevresiyle ilgi kurmuştur. Toplumsal, iktisadi , bilimsel ve kültürel alandaki gelişme sürecine bağlı yaşadığı doğal çevre ile ilişkisi sürekli olarak değişim göstermiştir.   Düzenlemelerin gerçekleştirildiği çevre, tümüyle doğal çevreyi içerdiği gibi; insanoğlunun doğal çevreye etkileri göz önünde bulundurulduğunda; insan ve onun meydana getirdiği sosyal çevreyi de içine almaktadır.  Her iki çevre birbiriyle sürekli etkileşimde olduğu için çoğu zaman bir bütün olarak değerlendirilmektedir.  Görüş çerçevesi içine giren tüm doğal ve kültürel varlıkların meydana getirdiği kompozisyona peyzaj denilmektedir.   Tarih boyunca farklı kültürler birbirlerinden etkilenerek kendi bahçe sanatlarına yeni yaklaşımlar getirmişlerdir.  Bu zaman zaman başka yerlerde gördüklerinden etkilenmeleri ve kendi yaşam ortamlarına aynı düzeni kurmak istemeleriyle gerçekleştirilmiştir.  Kendi kültürlerinin yanı sıra bahçe sanatların da etkileşim halinde oldukları farklı kültürlerin de etkileri görülmektedir.  Yeni tasarım stilinin bir yolu olarak karşımıza çıkan,  bahçe noktaları arasındaki oyunu-ahengi gösteren, geniş tasarım rolleri barındıran bahçelere bir bakış atmak gerekirse; bu bahçeler tasarımcıları düşünceyi ifade etmede yeni yollar göstererek cesaretlendirir, ziyaretçilerin her birinin kendilerini bahçe tasarımcısı gibi hissetmelerine neden olur. Bazı kır bahçe... Devamı

30 11 2012

Saray kapısı

Saray kapısı | görsel 1

www.fotokritik.com ...Kaynak : fotokritik.blogcu.com Devamı

30 11 2012

Soğukçeşme ve sonbahar

Soğukçeşme ve sonbahar | görsel 1

www.fotokritik.com ...Kaynak : fotokritik.blogcu.com Devamı

30 11 2012

Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor

Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 1
Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 2
Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 3
Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 4
Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 5
Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 6
Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 7
Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 8
Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 9
Türkiye Peyzaj Mimarını Yeni Tanıyor | görsel 10

  Peyzajın mimarideki önemi nedir? Kentsel peyzaj ve kent morfolojisi birbirini tamamlayan kavramlar. Birbirlerinden bağımsız olarak tartışılmaları doğru değil. Kültürel bir eleman olarak peyzaj, insan doğa ilişkisi, mimarlık ve kent planlama, birbirlerini besleyen disiplinler. Mekanlar peyzajla hayat kazanır. Yapının mimari dili ile çevresindeki peyzaj arasında bir bağ, dil birliği ve süreklilik başka bir ifadeyle bir aradalık olması kaçınılmaz. Yeni yapılan yaşam alanlarında peyzaja gereken önem veriliyor mu? Ülkemizde peyzaj mimarlığının bir tasarım disiplini olarak kabul görmesi yakın bir geçmişte ortaya çıktı. Ancak son yıllarda bu mesleğin önemi benimsendi. Gerek kentsel ölçeklerde gerekse konut ölçeğinde peyzaj tasarımına olan talep arttı. Buna rağmen başarılı bir biçimde hayata geçmiş olan peyzaj tasarım örnekleri ne yazık ki kısıtlı. Yaşadığımız kentlerde peyzajın dönüştürücü etkisi henüz algılanamıyor. İdeal bir peyzaj çalışması için yeterli oran nedir? Nitelikli bir yeşil alan, metrekare gibi büyüklüklerle değil, mekan kalitesi veya felsefesi ile ilişkili. Küçük ama iyi tasarlanmış bir avluda dikilen tek bir nar ağacının yarattığı mekan çok etkileyici olabildiği gibi, büyük ama niteliksiz açık ve yeşil alanlara da rastlamak olası. Aslında peyzaj tasarımı aracılığıyla bir mekan yaratılması beklenirken, ülkemizde yaygın olan yaklaşımla, peyzaj elemanlarıyla mekan dolduruluyor. İyi bir peyzaj çalışması hangi özelliklere sahip olmalı? İyi tasarlanmış bir mekan, kolay ve hızla tüketilen bir yer olmamalı. Mevsimsel döngü ve zamanı dile getirmeli. En önemlisi mekanın sürekli bir hikayesi olmalı. Işık, gölge, mekanı farklılaştırmalı, yağmurda başkalaşmalı, peyzajın bir dokusu, s... Devamı

30 11 2012

Tasarım Nedir ?

TASARIM NEDİR?      Dilimize tasarlama sözcüğü, İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılmaktadır. Desing kelimesi de Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı yapılabilir. Bunlardan birkaçını verelim:      Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz.  Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker.  Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.    Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü, duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima  birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.     Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması süreci çalışmalarını kapsar.    Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur.     Bilgisayar alanında ise:  Bilgisayar destekli tasarım: Araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümü. TASARIMIN OLUŞUMU VE TASARIMIN DALLARI    Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde  bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır.     Uygulamalı tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür: Endüstri tasarımı, Çevre tasarımı ve Grafik tasarımı.       Endüstri tasarımı üç boyu... Devamı

30 11 2012

Peyzaj nedir ?

  Peyzaj; Fransızca bir kelime olan '' Paysage''  kelimesinden meydana gelmiştir. Anlamı manzara, görünüm anlamına gelmektedir.   İngilizce'de '' Landscape'' doğa, arazi anlamına gelen 'land' ve 'scape' takısı ile arazi düzenlemesi anlamına gelmektedir.   Almanca'da karşılığı ''Landschaft''  arazi düzenlemesi anlamına gelmektedir. Peyzaj ; Bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içerisine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür.  Doğal ve kültürel tüm değerlerdir. Bir alanın veya bir bölgenin toplam topoğrafik sistemidir. Peyzaj; Kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve  değerlendirilmelere dayalı peyzaj planlama çalışmaları, gerekse sağlıklı  sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam çevresi yaratmayı amaçlayan  yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını  oluşturmaktadır.    Peyzaj ; Doğal ve Kültürel peyzaj diye ikiye ayrılır.       Doğal peyzaj ; 3 ana elemandan oluşur.Arazi ve arazi morfoloji. Atmosfer ve atmosfer olayları ve Flora.   Kültürel Peyzaj: Kırsal peyzaj, Kentsel peyzaj, Endüstri Peyzajı, Yol Peyzajı, Orman Peyzajı,Turistik Peyzaj... Devamı

30 11 2012

Tasarımda Düzenin Önemi

Dünyada ve evrende belirli bir düzenin ve kuralların olduğuna dair düşünceleri düşünce tarihinin ilk dönemlerinden itibaren görmekteyiz. Eski dönemlerde bunun tersini düşünen kişiler olmakla beraber şu anda bilimin oluştuğu durum gerek dünyadaki fiziksel olayların gerekse evrendeki gezegenler, yıldızlar ve tüm diğer varlıkların hareketlerinin belirli bir düzene ve fizik yasalara tabi olduğunu açık biçimde göstermektedir.   Bu düzen sadece evreni ve dünyamızı değil aynı zamanda bizlerin hayatını da kargaşadan kurtarmakta ve dünyayı bizler için yaşanılır kılmaktadır. Evrendeki bu düzen ve tasarım bize Allah’ın varlığı için en önemli delillerden birini oluşturmakla beraber inananların Allah’a şükretmelerini gerektiren konulardan birini oluşturmaktadır. Allah dünyada ve evrende kurduğu düzen ve doğa kanunlarıyla dünyayı adeta insanlar için yaşanılır bir şekilde dizayn etmiştir. Muhakkak ki evrende belirli bir düzen ve fizik yasalarının olmaması bizler için hayatı çekilmez hale getirirdi. Allah sadece bu dünyayı ve evreni bizler için yaşanılır kılmakla kalmamış son vahyi olan Kuran’da da bu gerçeğe işaret etmiştir. Bizlere düşen Allah’ın Kuran’daki ve evrendeki ayetleri – delilleri üzerine araştırmak düşünmek ve bolca şükretmek Allah’ın bizlere verdiği nimetlere layık hayırlı kullar olmaktır. 49. Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık. 54 – Kamer Suresi Dilimize tasarlama sözcüğü, İngilizce ve Fransızca da ki "desing" kelimesi karşılığı olarak kullanılmaktadır. Desing kelimesi de Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı yapılabilir. Bunlardan birkaçını verelim: Tasarım, algı ile ... Devamı